Προϊόντα

Νερόμυλος

Κατασκευάζουμε βάση σχεδίων ,την μυλόπετρα,και όλο
τον μηχανισμό αυτής ,καθώς επίσεις και τον μηχανισμό,
(φτερωτή) ο οποίος βρίσκετε στο κάτω μέρος της κατασκευής.

Σχέδια μυλόπετρας

Κατασκευή Μυλοπετρας

 

Παράθυρο με υαλοστάσιο εξωτερικό
και πατζούρι μέσα

Πόρτα δύφυλη θωλωτή


Εσωτερικό θωλωτής με τις σηδεριές.


Κεντρική πόρτα

Επιστροφή στα προϊόντα